Hàng về 22-25/11/2022

Ngày đăng: 25/11/2022 09:24 PM

  - x1 Shenron YOYO

  - x1 Giyuu Zouban

  - x2 Khỉ SA bản clear có base

  - x1 Vegeta 1/3 TT studio

  - x3 Tháp Shenron YOYO

  - x3 Shanks BT studio

  - x1 Denden Jinbei TOP studio

  - x1 Denden Boa TOP studio

  - x1 Sasuke Surge studio

  - x1 Frieza F3 League studio

  - x1 Kokushibo Showhand studio

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline