Hàng về 22/10/2022

Ngày đăng: 21/11/2022 09:27 AM

  - x1 Frieza White Hole Ex

  - x1 Vegeta DIM 1/6 Ex

  - x1 Râu trắng Last Sleep 1/4

  - x1 Naruto CW 1/4

  - x1 Gyomei Wisteria Ex

  - x1 Gohan Kylin 3 heads ver

  - x1 Goku SSJ T-rex Studio VIP

  - x2 Gohan SkyTop

  - x2 Goku SSJ recast 49

  - x1 Uzui G5

  - x1 Skull WASP Studio

  - x1 Nezuko PVC

  - x2 Dog PVC

  - x1 Bàn xoay D60cm ( chứa tải trọng 100kg )

  - x1 Enel Yang x XS Studio

  - x2 Frieza đại vương League

  - x2 Luffy Nika YZ Studioo

  - x1 Denden Kuma Top Studio

  - x1 Chibi

  - x1 Shinobu PVC

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline